தொடர்பில் இருங்கள்
இந்தப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்ய உங்கள் உலாவியில் JavaScript ஐ இயக்கவும்.

சீமென்ஸ்

BUYSMT ஆனது மின்னணு உற்பத்தியாளர்களுக்கு TX தொடர், SX தொடர், D தொடர், HS50, HF3 போன்ற ASM சீமென்ஸ் வேலை வாய்ப்பு இயந்திரங்களின் பல்வேறு மாடல்களின் வாடகை மற்றும் விற்பனையை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

13 முடிவுகளில் 1–12 ஐக் காட்டுகிறது

ஒரு வேலை நாளுக்குள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்

விரைவான பதில், திறமையான சேவை, உங்கள் திருப்தியே எங்களின் மிகப்பெரிய முயற்சி!

இப்போது ஆலோசிக்கவும்